Bây giờ là: 05:04 HKT Thứ năm, 18/10/2018
          Trường được thành lập theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường PT cấp 2-3 Sơn Thành về UBND huyện Tây Hòa và đổi tên Trường PT cấp 2-3 Sơn Thành thành Trường THPT Phạm Văn Đồng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên; trường về cơ sở mới bắt đầu từ năm học 2011-2012.