Bây giờ là: 00:43 EST Thứ hai, 19/11/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn thích thi vào nhóm nghề nào ?

Sư phạm

Y dược

Kinh tế

Kỹ thuật

Đề thi mới

Nhận tin qua email

Nhập email để nhận những thông tin mới nhất từ website

Tài liệu mới

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 10/04/2017 10:02 - Người đăng bài viết: Trần Tuấn Anh
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Kế hoạch tổ chức ôn tập, thi học kỳ 2 và thi khảo sát năng lực lớp 12 năm học 2016 - 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ 2
và thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12, năm học 2016 - 2017

         
- Thực hiện Công văn số 141/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Yên về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II các khối lớp cấp THCS và khối lớp 10, 11 THPT năm học 2016 - 2017 và Công văn số 142/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/02/2017 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn khảo sát năng lực học sinh lớp 12 năm học 2016 – 2017; Công văn số 155/SGDĐT-GDTrH, ngày 16/02/2017 của Sở GDĐT Phú Yên về tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017.
 - Triển khai cụ thể Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường THPT Phạm Văn Đồng; Nhà trường lập kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì 2 và thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12, năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          - Hoàn thành chương trình lớp 10, 11, 12 theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, dạy phụ đạo cho học sinh để củng cố kiến thức và ôn tập kiểm tra có chất lượng, đặc biệt là với những học sinh còn yếu nhằm giúp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;
          - Thống nhất xây dựng kế hoạch và đề cương ôn tập phù hợp, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của nội dung chương trình ở học kỳ 2, có phân hóa trình độ học sinh ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao kiến thức theo các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học của Sở và Bộ GDĐT;
          - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ 2 và cả năm đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng, đúng thực chất năng lực của học sinh;
           - Nhằm kiểm tra, đánh giá giúp học sinh trong việc học tập, tự kiểm tra, đánh giá về kiến thức, kỹ năng được lĩnh hội; đánh giá chất lượng và hiệu quả dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường; thông qua đó, giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
         
          2. Yêu cầu
         - Tổ chức kỳ kiểm tra an toàn tuyệt đối từ khâu: ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm kiểm tra và vào điểm đúng quy chế.
        - Tổ chức coi kiểm tra, chấm bài chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình theo quy chế của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở GDĐT; đánh giá khách quan, chính xác đúng thực chất kết quả học tập của học sinh và công tác tổ chức dạy học của trường.
 B. NỘI DUNG
          I. Nội dung, hình thức ra đề kiểm tra, thời gian ôn và kiểm tra học kỳ 2 đối với khối lớp 10, 11, 12
         1. Nội dung
        - Tổ trưởng các tổ chuyên môn họp tổ thống nhất ra đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, giảm tải theo quy định của Bộ GDĐT ở từng bộ môn trong chương trình học kỳ 2 tính đến thời điểm kiểm tra.
          2. Hình thức
          - Hình thức ra đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phân loại được trình độ học sinh được xác định trong chương trình khối lớp học của từng môn học.
          3. Thời gian ôn tập và kiểm tra học kỳ 2
          3.1. Đối với các môn không tổ chức kiểm tra tập trung ở khối 10, 11, 12
          - Các tổ chuyên môn họp thống nhất rà soát chương trình để dạy kịp chương trình học kỳ 2; phân công ra đề cương ôn tập và đề kiểm tra (bao gồm ma trận đề, đáp áp cụ thể, lưu hồ sơ tổ) phù hợp từng môn và đối tượng học sinh; giáo viên tổ chức ôn tập và cho kiểm tra trên lớp mình dạy theo lịch cụ thể như sau:
          + Khối 10, 11, 12: ôn tập từ tuần 32 (17à22/4/2017), thi học kỳ 2 từ tuần 33 (từ 24/4/2017 trở về sau).
          3.2. Đối với các môn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ 2
          3.2.1. Môn kiểm tra, hình thức, nội dung, cấu trúc, thời gian ôn tập và lịch kiểm tra tập trung khối lớp 12
          a. Môn kiểm tra gồm 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
          b. Hình thức kiểm tra
          - Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút.
          - Môn Toán kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, đề có 04 mã, thời gian làm bài 90 phút.
          - Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, đề có 04 mã, thời gian làm bài 60 phút.
          c. Nội dung và cấu trúc đề kiểm tra: Nội dung kiểm tra thuộc chương trình học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, tính đến thời điểm kiểm tra; cấu trúc đề kiểm tra theo đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GDĐT ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.
          d. Thời gian tổ chức ôn tập
          - Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tổ chức cho học sinh lớp 12 ôn tập vào tuần 33 (24 dến 29/4/2017).
           e. Lịch kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối lớp 12
 
Ngày
 kiểm tra
 
Buổi
Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
làm bài
Giờ
thu bài
 
 
04/5/2017

 
 
Sáng
Ngữ văn Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Tiếng Anh Trắc nghiệm 60 phút 9 giờ 25 9 giờ 30 10 giờ 30
Chiều Toán Trắc nghiệm 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30
           
 (Lưu ý:  - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.
                - Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 30).
          3.2.2. Môn kiểm tra, hình thức, nội dung, thời gian ôn tập và lịch kiểm tra tập trung khối lớp 10, 11
          - Thực hiện theo công văn số 141/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 13/02/2017 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II các khối lớp cấp THCS và khối lớp 10, 11 THPT năm học 2016 – 2017.
         a. Môn kiểm tra, hình thức kiểm tra
         - Các môn kiểm tra tập trung khối 10, 11 do Sở GDĐT ra đề cụ thể như sau:
        + Khối 10 gồm 03 môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân kiểm tra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 45 phút.
       + Khối 11 gồm 3 môn: Vật lí, Sinh học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút; môn Hóa học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 45 phút.
       - Các môn kiểm tra tập trung khối 10, 11 do Trường tổ chức ra đề gồm: Môn Toán khối 10, khối 11, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 60 phút.
        b. Nội dung và thời gian ôn tập
       Các Tổ chuyên môn tổ chức ôn tập nội dung kiểm tra thuộc chương trình học kì II, tính đến thời điểm kiểm tra; tổ chức ôn tập trên lớp vào tuần 33 (24 dến 29/4/2017).
       c. Lịch kiểm tra tập trung học kỳ 2 khối 10, 11
 
Ngày
kiểm tra
Buổi Khối
lớp
Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
Giờ
thu bài
05/5/2017 Sáng 10 Lịch sử Tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
GDCD Tự luận 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 9 giờ 45
Chiều 11 Vật lí Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15
Hóa học Trắc nghiệm
 kết hợp tự luận
45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00  
15 giờ 45
06/5/2017 Sáng 10 Địa lí Tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
Toán Trắc nghiệm
 kết hợp tự luận
60 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 10 giờ 00
Chiều 11 Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15
Toán Trắc nghiệm
 kết hợp tự luận
60 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 16 giờ 00
 
(Lưu ý:  - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.                             
     - Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00).
          3.2.3. Đối với thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12
          - Thực hiện theo công văn số 142/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 13/02/2017 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn tổ chức thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12 năm học 2016 – 2017.
          - Nội dung và cấu trúc đề khảo sát theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GDĐT. Đề thi được ra theo hướng đánh giá năng lực học sinh, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi gắn với thực tiễn và câu hỏi vận dụng.
          - Sở GDĐT Phú Yên ra đề và in sao đề thi khảo sát năng lực học sinh 12 chung cho toàn tỉnh, Nhà trường cử cán bộ, giáo viên về Sở GDĐT để nhận đề thi vào lúc 14 giờ 00 ngày 09/5/2017.
          - Bài thi gồm 5 bài, 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 2 bài thi tổ hợp là: Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).
          - Đối với 3 môn thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100% học sinh lớp 12 tham gia.
         - Đối với các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH, căn cứ danh sách học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017, Nhà trường lập danh sách phòng thi, số thí sinh từng phòng thi nộp về Sở GDĐT trước 25/4/2017 để Sở nắm số lượng tổ chức in sao đề thi.
         
          - Lịch thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12
 
 
Ngày thi
 
Buổi
Môn Hình
thức
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề
Giờ bắt
đầu làm bài
Giờ
thu bài
 
10/5/2017

 
Sáng Ngữ văn Tự luận 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 9 giờ 35
Chiều Toán Trắc
nghiệm
90 phút 13    giờ 20 13 giờ 30 15 giờ 00
Tiếng Anh Trắc
nghiệm
60 phút 15 giờ 20 15 giờ 30 16 giờ 30
11/5/2017 Sáng
(Bài thi KHTN)
Vật lí Trắc
nghiệm
50 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 8 giờ 30
Hóa học Trắc
nghiệm
50 phút 8 giờ 40 8 giờ 50 9 giờ 40
Sinh học Trắc
nghiệm
50 phút 9 giờ 50 10 giờ 00 10 giờ 50
Chiều (Bài thi KHXH) Lịch sử Trắc
nghiệm
50 phút 13 giờ 20 13 giờ 30 14 giờ 20
Địa lí Trắc
nghiệm
50 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 15 giờ 30
GDCD Trắc
nghiệm
50 phút 15 giờ 40 15 giờ 50 16 giờ 40
           (Lưu ý:  - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.
                          - Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00).

Xem đầy đủ văn bản tại đây.

Nguồn tin: Ban giám hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 826
  • Tháng hiện tại: 29345
  • Tổng lượt truy cập: 2963619