Bây giờ là: 22:40 EST Chủ nhật, 18/11/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn thích thi vào nhóm nghề nào ?

Sư phạm

Y dược

Kinh tế

Kỹ thuật

Đề thi mới

Nhận tin qua email

Nhập email để nhận những thông tin mới nhất từ website

Tài liệu mới

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019

Đăng lúc: Thứ tư - 16/05/2018 23:35 - Người đăng bài viết: Trần Tuấn Anh
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2018 – 2019

 
           Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
            Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 12/3/2018 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019 và Công văn số 224/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2018 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019 của Sở GDĐT Phú Yên;
           Trường THPT Phạm Văn Đồng lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ trưởng Bộ GDĐT) và Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 12/3/2018 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019 và Công văn số 224/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2018 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019 của Sở GDĐT Phú Yên.
            - Kết quả tuyển sinh được thông báo công khai đến học sinh và phụ huynh trên địa bàn tuyển sinh.
            II. NỘI DUNG
            1. Chỉ tiêu
         Năm học 2018 – 2019, Trường THPT Phạm Văn Đồng được giao chỉ tiêu tuyển 484 học sinh lớp10 THPT và biên chế 11 lớp 10 (thực hiện theo Thông báo 189/TB-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2018 - 2019).
            2. Địa bàn tuyển sinh
          Trường THPT Phạm Văn Đồng tuyển học sinh vào lớp 10 THPT thuộc địa bàn huyện Tây  Hòa (thực hiện theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 12/3/2018 của Sở GDĐT Phú Yên về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019).
            3. Đối tượng
 Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp THCS hệ GDTX có độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT).
            4. Hồ sơ dự tuyển
            - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 và bì đựng hồ sơ do Sở GDĐT Phú Yên quy định. Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;
            - 01 ảnh cỡ 4x6 cm dán vào Phiếu đăng ký dự tuyển;
            - Bản sao giấy khai sinh;
            - Học bạ cấp trung học cơ sở bản chính;
            - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bản chính (đối với học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2017 về trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời ( đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm 2018);
            - Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).;
            - Giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (nếu có).
            5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ các Trường THCS trên địa bàn huyện vào ngày 17 và 18/5/2018 tại Văn phòng Trường THPT Phạm Văn Đồng, Xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (liên hệ bà Lê Thị Kim Oanh, số điện thoại: 0915.197.781).
           6. Phương thức, điểm xét tuyển
           a. Phương thức: Xét tuyển.
           (Thực hiện theo Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 12/3/2018 của Sở GDĐT Phú Yên về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019).
           b. Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích như sau:
            - Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh THCS được tính như sau:
            + Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;
            + Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;
            + Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;
            + Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;
            + Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;
            + Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
            7. Chế độ ưu tiên, khuyến khích: Thực hiện theo Điểm 5, Mục II của Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT ngày 12/3/2018 về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 – 2019.
            8. Cách xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, Nhà trường tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống đến điểm thấp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT Phú Yên để phê duyệt và công bố kết quả trúng tuyển (ngay sau khi được Sở GDĐT Phú Yên phê duyệt).
            - Trong trường hợp chỉ tiêu không còn đủ để xét, mà có những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
 + Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;
 + Có điểm trung bình môn Ngữ văn và Toán của năm lớp 9 cao hơn.
            - Trong trường hợp nếu Nhà trường đã lấy hết số thí sinh xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng vẫn thiếu so với chỉ tiêu giao thì tiếp tục hạ điểm chuẩn để tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu được giao.
            9. Kinh phí tuyển sinh
            Kinh phí cho công tác tổ chức xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường.
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    - Nhà trường lập kế hoạch tuyển sinh và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên, học sinh, phụ huynh nhà trường đồng thời gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hòa và các trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh để phối hợp phổ biến cho học sinh và phụ huynh các trường để biết; lập danh sách Hội đồng tuyển sinh đề nghị Sở GDĐT Phú Yên ra quyết định thành lập Hôi đồng tuyển sinh của trường và phân công thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
    - Hội đồng tuyển sinh của trường cử người trực tiếp nhận hồ sơ ĐKDT, kiểm tra từng hồ sơ từ các trường THCS chuyển đến và ký xác nhận vào Phiếu ĐKDT của học sinh. Khi thu nhận hồ sở cần kiểm tra kỹ Phiếu ĐKDT đảm bảo chính xác: chú ý họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ lớp 6 đến lớp 9, điểm trung bình cả năm, điểm trung bình cả năm môn Ngữ văn và Toán lớp 9, xếp loại tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích…, các thông tin phải khớp nhau giữa học bạ, giấy khai sinh và Phiếu ĐKDT. Phân công các thành viên Hội đồng tuyển sinh kiểm tra hồ sơ nào thì ký vào phiếu ĐKDT đó và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin trên hồ sơ đó (ngày nhận hồ sơ từ các Trường THCS vào ngày 17 và 18/5/2018).
    - Những hồ sơ nào chưa hợp lệ, thiếu sót Nhà trường báo lại cho các trường THCS để chỉ dẫn cho học sinh kịp thời bổ sung, điều chỉnh và nộp lại đúng thời hạn quy định.
            - Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh giao, Hội đồng tuyển sinh nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển, lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT Phú Yên phê duyệt, công bố danh sách trúng tuyển, chỉ tiêu nguyện vọng 2 (nếu có) theo thời gian quy định của Sở.
  Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phân liên có quan triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt công tác tuyển sinh trong năm học 2018 – 2019./.

Tải văn bản đầy đủ

Tác giả bài viết: Trần Tuấn Anh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 736
  • Tháng hiện tại: 29203
  • Tổng lượt truy cập: 2963477