Bây giờ là: 05:16 EST Chủ nhật, 18/11/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn thích thi vào nhóm nghề nào ?

Sư phạm

Y dược

Kinh tế

Kỹ thuật

Đề thi mới

Nhận tin qua email

Nhập email để nhận những thông tin mới nhất từ website

Tài liệu mới

Kết quả xét lên lớp sau thi lại năm học 2012 - 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 14/08/2013 01:14 - Người đăng bài viết: Trần Tuấn Anh
Kết quả xét lên lớp sau thi lại năm học 2012 - 2013
Kết quả xét lên lớp sau thi lại năm học 2012 - 2013

KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP NĂM HỌC 2012 - 2013
           
TT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐTB SAU THI LẠI KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 Trần Ngọc Thiện 10A1 6.2 Lên lớp  
2 Trần Văn Cư 10A2 4.9 Ở lại lớp Bỏ thi
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10A2 5.2 Lên lớp  
4 Nông Văn Dương 10A2 4.4 Ở lại lớp Bỏ thi
5 Trần Thị Mỹ Phượng 10A2 5.4 Lên lớp  
6 Lê Minh Thật 10A2 5.0 Lên lớp  
7 Mai Thị Thanh Tuyền 10A2 5.0 Lên lớp  
8 Từ Thị Ánh Tuyết 10A2 5.1 Lên lớp  
9 Trần Kim Hồi 10A2 5.6 Lên lớp  
10 Phan Hoàng Minh 10A2 5.8 Lên lớp Rèn luyện trong hè
11 Trần Phùng Hùng Anh 10A3 4.3 Ở lại lớp Bỏ thi
12 Hồ Văn Minh 10A3 5.1 Ở lại lớp Bỏ thi
13 Nguyễn Trần Quỳnh Như 10A3 5.2 Lên lớp  
14 Võ Thành Sơn 10A3 4.1 Ở lại lớp Bỏ thi
15 Trần Phước Thưởng 10A3 5.3 Lên lớp  
16 Nguyễn Trung Tín 10A3 5.8 Lên lớp  
17 Huỳnh Bá Nghiêm 10A4 5.5 Lên lớp  
18 Trần Cao Ngọc 10A4 4.5 Ở lại lớp XLHL Yếu
19 Lương Thị Cẩm Thư 10A4 4.7 Ở lại lớp Bỏ thi
20 Trần Bá Thương 10A4 5.6 Lên lớp  
21 Bùi Tấn Toán 10A4 5.6 Lên lớp  
22 Huỳnh Dương Tú Trưng 10A4 5.8 Lên lớp  
23 Dương Thanh Tuấn 10A4 5.6 Lên lớp  
24 Nguyễn Văn Dũng 10A5 3.6 Ở lại lớp Bỏ thi
25 Nguyễn Thị Dư 10A5 5.4 Lên lớp  
26 Cao Thị Thanh Hằng 10A5 5.6 Lên lớp  
27 Nguyễn Đức Lễ 10A5 6.4 Lên lớp  
28 Huỳnh Đình Sửu 10A5 5.4 Lên lớp  
29 Ngô Văn Thiên 10A5 5.2 Lên lớp  
30 Trần Văn Thọ 10A5 5.5 Lên lớp  
31 Đỗ Bảo Trọng 10A5 5.6 Lên lớp  
32 Nguyễn Huỳnh Trung 10A5 5.6 Lên lớp  
33 Đàm Thị Thu Xuyến 10A5 5.0 Ở lại lớp XLHL Yếu
34 Trịnh Quốc Hoàng 10A6 4.4 Ở lại lớp Bỏ thi
35 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10A6 4.9 Ở lại lớp XLHL Yếu
36 Phan Thị Phiến 10A6 5.3 Lên lớp  
37 Phạm Văn Sửu 10A6 4.5 Ở lại lớp Bỏ thi
38 Trần Minh Sửu 10A6 5.2 Ở lại lớp XLHL Yếu
39 Phạm Thị Ngọc Trinh 10A6 5.4 Lên lớp  
40 Nguyễn Phúc Ánh 10A7 5.1 Lên lớp  
41 Lê Thành Công 10A7 4.2 Ở lại lớp Bỏ thi
42 Trần Phi Cương 10A7 4.3 Ở lại lớp Bỏ thi
43 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 10A7 4.9 Ở lại lớp XLHL Yếu
44 Hồ Văn Nhựt 10A7 5.2 Lên lớp  
45 Hà Văn Đô 10A7 5.2 Lên lớp  
46 Nguyễn Ngọc Hạt 10A7 5.1 Lên lớp Rèn luyện trong hè
47 Nguyễn Phúc Cảnh 10A8 5.4 Lên lớp  
48 Trần Giang Hào 10A8 4.7 Ở lại lớp XLHL Yếu
49 Nguyễn Quốc Cường 10A8 5.9 Lên lớp  
50 Phan Bá Lên 10A8 5.4 Lên lớp  
51 Lê Thị Liên 10A8 5.6 Lên lớp  
52 Nguyễn Trọng Lộc 10A8 5.1 Ở lại lớp XLHL Yếu
53 Đặng Thị Thúy 10A8 5.2 Ở lại lớp XLHL Yếu
54 Đặng Quốc Trực 10A8 5.4 Lên lớp  
55 Nguyễn Văn Hiếu 10A9 4.9 Ở lại lớp XLHL Yếu
56 Huỳnh Trọng Khải 10A9 5.4 Lên lớp  
57 Nguyễn Anh Quốc 10A9 5.0 Ở lại lớp XLHL Yếu
58 Võ Tấn Tài 10A9 4.5 Ở lại lớp Bỏ thi
59 Phạm Thị Việt 10A9 5.7 Lên lớp  
60 Trần Gia Bảo 10A10 5.8 Lên lớp  
61 Nguyễn Văn Đạt (A) 10A10 5.2 Lên lớp  
62 Nguyễn Văn Đạt (B) 10A10 3.7 Ở lại lớp Bỏ thi
63 Phương Nữ Hương Giang 10A10 5.2 Lên lớp  
64 Nguyễn Thị Thùy Linh 10A10 5.3 Lên lớp  
65 Võ Thành Long 10A10 5.9 Lên lớp  
66 Bùi Thanh Quang 10A10 5.4 Lên lớp  
67 Trần Thị Kim Thanh 10A10 5.1 Ở lại lớp Bỏ thi
68 Dương Thị Nguyên Thảo 10A10 5.5 Lên lớp  
69 Lê Thị Lệ Thi 10A10 5.3 Lên lớp  
70 Bùi Lê Ngọc Trâm 11A2 5.4 Lên lớp  
71 Nguyễn Thị Bích Ngân 11B 5.8 Lên lớp  
72 Huỳnh Như Nghĩa 11B 4.9 Ở lại lớp XLHL Yếu
73 Võ Thị Thu Thảo 11B 5.1 Lên lớp  
74 Trương Thiện Hoàng 11B 6.7 Lên lớp Rèn luyện trong hè
75 Ngô Trần Chiến 11D1 5.1 Lên lớp  
76 Lê Tấn Cường 11D1 5.3 Lên lớp  
77 Huỳnh Thanh Đoan 11D1 5.6 Lên lớp  
78 Đào Minh Đường 11D1 5.3 Lên lớp  
79 Trần Văn Lân 11D1 5.3 Lên lớp  
80 Lâm Quốc Thành 11D1 5.4 Lên lớp  
81 Võ Nhiên Thư 11D1 5.6 Lên lớp  
82 Vương Việt Tuấn 11D1 5.3 Lên lớp  
83 Đồng Thị Thu Thảo 11D2 5.3 Lên lớp  
84 Bùi Thị Hằng 11D2 5.2 Lên lớp  
85 Trương Thanh Hào 11D2 5.3 Lên lớp  
86 Phan Công Hội 11D2 5.6 Lên lớp  
87 Lê Anh Tuấn 11D2 5.5 Lên lớp  
88 Nguyễn Quốc Thắng 11D2 5.3 Lên lớp  
89 Trương Văn Việt 11D2 5.2 Lên lớp  
90 Nguyễn Lĩnh 11D2 5.1 Lên lớp  
91 Huỳnh Công Huyện 11D3 5.2 Lên lớp  
92 Đào Minh Quốc 11D3 5.7 Lên lớp  
93 Lê Trung Phong 11D3 5.3 Lên lớp  
94 Lê Đức Thuận 11D3 5.1 Lên lớp  
95 Phạm Sĩ Hậu 11D4 5.1 Lên lớp  
96 Lê Thị Diễm My 11D4 5.4 Lên lớp  
97 Võ Lữ Diễm My 11D4 5.4 Lên lớp  
98 Cao Thảo Nguyên 11D4 5.4 Lên lớp  
99 Trần Khải Quân 11D4 4.8 Ở lại lớp XLHL Yếu
100 Lê Hoàng Thuận 11D4 5.4 Lên lớp  
101 Nguyễn Thị Thanh Xon 11D4 5.1 Lên lớp  
102 Phạm Văn Chúng 11D5 5.2 Lên lớp  
103 Nguyễn Trọng Hiệu 11D5 5.3 Ở lại lớp XLHL Yếu
104 Hà Trung Nghĩa 11D5 5.0 Lên lớp  
105 Nguyễn Hữu Thắng 11D5 5.0 Lên lớp  
           
  Người lập     HIỆU TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh     Châu Lợt  
Tác giả bài viết: Trần Tuấn Anh
Nguồn tin: Tổ KT&CNTT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 517
  • Tháng hiện tại: 28300
  • Tổng lượt truy cập: 2962574