Thông báo tập trung học sinh năm học 2017 - 2018

Thông báo tập trung học sinh năm học 2017 - 2018
Trường THPT Phạm Văn Đồng thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2017 - 2018 như sau:
Trường THPT Phạm Văn Đồng thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2017 - 2018 như sau:
 
- 7h30', sáng ngày 21/8/2017: + Tập trung toàn bộ học sinh khối 10 mới trúng tuyển để biên chế lớp.
                                                  + Tập trung học sinh thuộc diện thi lại khối 10, 11 năm học 2016-2017
                                                      để ôn tập thi lại.
 
- 7h30', sáng ngày 25/8/2017: Tập trung toàn bộ học sinh khối 10.
 
- 7h00', sáng ngày 28/8/207: Tập trung học sinh toàn trường để chuẩn bị cho năm học mới.